Consejo de Administración

  • Alberto Medina Méndez – Presidente

 

 

 

  • Carlos César Hernández – Secretario

 

 

 

  • Ricardo Guillermo Leconte (h) – Tesorero

 

 

 

  • José Edgardo Carballo Sawula – Vocal Titular

 

 

 

  • Carlos Moratorio – Vocal Titular